fredag 22. februar 2013

Ungdom, makt og medvirkning


Trond Viggo Torgersen, Audun Lysbakken og Linda Alzaghari hadde en veldig god og interessant debatt for oss i skoletorget i dag. Den handlet om ungdom, makt og deres medvirkning i samfunnet. Vi fikk tre ulike perspektiv på ungdommers posisjon i demokratiet vårt i Norge.

Debatten beveget seg veldig inn på temaet stemmerett og i hvilken alder man skal kunne bidra i demokratiet. Dette temaet dominerte store deler av debatten. Trond Viggo Torgersen mener at stemmerettsalderen burde holde seg på 18 år, slik det har vært lenge. Dette begrunnet han med at en 16-åring ikke er helt moden nok til å ta slike avgjørelser og han mener det er en drastisk endring som også krever juridiske perspektiver. I tillegg lurte han på hva den neste forandringen ville være. Skal vi endre aldersgrensen for kjøp av alkohol? Skal vi endre seksuell lavalder?

Dette stilte Audun Lysbakken og Linda Alzaghari seg imot. De mente det ville være en positiv ting at 16-åringer får stemmerett. Hvis en ung jente eller gutt vet at de har stemmerett er det lettere for dem å engasjere seg i samfunnet og politikken.

Etter hvert ble det også et tema om 16-åringer skulle bli valgbare om de fikk stemmerett. Trond Viggo Torgersen sa at hvis en 16-åring fikk stemmerett burde den personen også være valgbar. Dette så han på som et problem fordi han mener en 16-åring ikke er moden nok. Audun Lysbakken så ikke på dette som et problem, fordi han ikke ser på det som en realitet at en 16-åring vil stille til valg eller at en så ung kandidat får stemmer. Dersom en 16-åring skulle bli valgt så han heller ikke noe problem med det, fordi det ikke hadde blitt valgt mange på den alderen. Hadde det blitt valgt 16-åringer ville det være en positiv innvirkning på Stortinget, som er dominert av litt eldre mennesker.

Bilde: MK-elever

Det var mange gode argumenter fra hver side, og det er vanskelig å si hvem man skal være enig med. Personlig lener jeg litt mot meningene til Trond Viggo Torgersen. Jeg ser på meg selv som en fornuftig, oppegående jente, men likevel syns jeg ikke at jeg burde hatt stemmerett for 2 år siden. Grunnen til det er at jeg ikke tror det er noe poeng i at en 16-åring har stemmerett. Ærlig talt tror jeg det er få som hadde engasjert seg, og få som hadde brukt den stemmeretten de har. Når man blir 18 år vet man at man går inn i voksenlivet og at mye ansvar følger med. Det er naturlig at stemmeretten kommer dette året. 

1 kommentar: